Wolsza, T. „Rezcenzje”. Dzieje Najnowsze, t. 47, nr 1, styczeń 2015, s. 253-07, doi:10.12775/17900.