Gross, R. „Inwigilacja I Proces Kierownictwa Zarządu Okręgowego Państwowych Nieruchomości Ziemskich W Olsztynie”. Dzieje Najnowsze, t. 50, nr 2, wrzesień 2018, s. 215-46, doi:10.12775/DN.2018.2.10.