Semczyszyn, M. „Nielegalna Emigracja Żydów Z Polski 1944–1947 – Kontekst międzynarodowy”. Dzieje Najnowsze, t. 50, nr 1, kwiecień 2018, s. 95-121, doi:10.12775/DN.2018.1.05.