Bartoszewicz, H. „Kierunek Wschodni aktywności Dyplomatycznej Rady Regencyjnej”. Dzieje Najnowsze, t. 50, nr 1, kwiecień 2018, s. 5-30, doi:10.12775/DN.2018.1.01.