Kornat, M. „Program Czy Improwizacja? Idee Polityki Zagranicznej państwa Sowieckiego”. Dzieje Najnowsze, t. 49, nr 4, styczeń 2018, s. 97-112, doi:10.12775/DN.2017.4.05.