Polit, J. „Japonia Wobec Rewolucji Bolszewickiej W Rosji, 1917–1922”. Dzieje Najnowsze, t. 49, nr 4, styczeń 2018, s. 51-73, doi:10.12775/DN.2017.4.03.