Materski, W. „Przewrót Listopadowy 1917 R. W Rosji a hasło bolszewików Prawa narodów Do Samostanowienia”. Dzieje Najnowsze, t. 49, nr 4, styczeń 2018, s. 7-28, doi:10.12775/DN.2017.4.01.