Jackowska, A. M. „Strategie I Metody Przekazywania Francuskiej Opinii Publicznej Relacji O Terrorze Stalinowskim Za żelazną Kurtyną Na przykładzie procesów sądowych Z Lat 1949–1952”. Dzieje Najnowsze, t. 49, nr 3, listopad 2017, s. 121-44, doi:10.12775/DN.2017.3.06.