Losson, K. „Czy KPP była Patriotyczna? Dyskusja W Wydziale Historii Partii wokół Referatu Tadeusza Daniszewskiego Na Temat «sprawy niepodległości W Ruchu robotniczym»”. Dzieje Najnowsze, t. 49, nr 3, listopad 2017, s. 71-98, doi:10.12775/DN.2017.3.04.