Gmurczyk-Wrońska, M. „Informacja Dla autorów”. Dzieje Najnowsze, t. 49, nr 2, lipiec 2017, s. 345, doi:10.12775/14273.