Rodzik, M. „Appeasement a Dozbrojenie. Pomonachijska Polityka Brytyjska W Opinii Polskiej służby Dyplomatycznej (październik 1938 R. – Marzec 1939 r.)”. Dzieje Najnowsze, t. 49, nr 2, lipiec 2017, s. 249-71, doi:10.12775/DN.2017.2.15.