Kołakowski, P. „Współpraca Polskiego Wywiadu Wojskowego Z Secret Intelligence Service W Drugiej połowie Lat Trzydziestych XX W”. Dzieje Najnowsze, t. 49, nr 2, lipiec 2017, s. 229-48, doi:10.12775/DN.2017.2.14.