Król-Mazur, R. „«Było błędem Nie uwzględniać Psychologii Serca młodzieńczego wojownika…» Arcybiskupa Józefa Teofila Teodorowicza Krytyka NKN I Legionów”. Dzieje Najnowsze, t. 49, nr 2, lipiec 2017, s. 99-129, doi:10.12775/DN.2017.2.08.