Wolsza, T. „Pasje Sportowe legionistów W Okresie Pierwszej Wojny światowej I W Dwudziestoleciu międzywojennym”. Dzieje Najnowsze, t. 49, nr 2, lipiec 2017, s. 81-98, doi:10.12775/DN.2017.2.07.