Dutkiewicz, M. „Służba Zdrowia Legionów Polskich Podczas Walk Na Wołyniu W 1915–1916 Roku”. Dzieje Najnowsze, t. 49, nr 2, lipiec 2017, s. 25-37, doi:10.12775/DN.2017.2.03.