Siedziako, M. „Wybory Do Sejmu PRL W Latach 1952–1985”. Dzieje Najnowsze, t. 48, nr 4, grudzień 2016, s. 163-71, doi:10.12775/DN.2016.4.09.