Rogut, D. „«Gułag. Struktury, Kadry, więźniowie». Sprawozdanie Z Konferencji”. Dzieje Najnowsze, t. 48, nr 2, październik 2016, s. 263-6, doi:10.12775/11522.