Wolsza, T. „Od Sillamäe Do Goli Otok. Obozy Pracy Przymusowej I NKWD W Krajach nadbałtyckich, Europie Środkowo–Wschodniej I Na Bałkanach Po Drugiej Wojnie światowej. Skala Zjawiska I codzienność”. Dzieje Najnowsze, t. 48, nr 2, październik 2016, s. 93-114, doi:10.12775/DN.2016.2.05.