Leśkiewicz, R. „Od Służby Bezpieczeństwa Do Urzędu Ochrony Państwa”. Dzieje Najnowsze, t. 48, nr 1, styczeń 2016, s. 165-88, doi:10.12775/DN.2016.1.09.