Motyka, G. „Zbrodnia wołyńska 1943 Roku I Mit Buntu Ludowego”. Dzieje Najnowsze, t. 48, nr 1, styczeń 2016, s. 53-66, doi:10.12775/DN.2016.1.04.