[1]
M. Fatalski, „«Utrzymać Iran po stronie Zachodu». Ewolucja polityki Stanów Zjednoczonych wobec kryzysu irańskiego (1951–1953)”, DN, t. 55, nr 1, s. 149–174, lip. 2023.