[1]
K. Kamińska-Chełminiak, „Działalność aparatu cenzury z perspektywy lokalnej jako przyczynek do badań nad stalinizmem w Polsce”, DN, t. 54, nr 2, s. 131–151, sie. 2022.