[1]
R. Kuśnierz, „Działalność Jana Karszo-Siedlewskiego na rzecz Kościoła katolickiego w latach 1935–1937 – na podstawie materiałów z inwigilacji jego osoby przez sowiecki kontrwywiad”, DN, t. 54, nr 2, s. 49–62, sie. 2022.