[1]
H. Bartoszewicz, „Roman Knoll i Juliusz Łukasiewicz – dwie wizje miejsca Polski w Europie w przededniu wybuchu drugiej wojny światowej”, DN, t. 54, nr 1, s. 53–83, maj 2022.