[1]
M. Napora, „O potrzebie dalszych badań nad prasą gadzinową. Stan obecny i perspektywy badawcze”, DN, t. 53, nr 2, s. 187–201, wrz. 2021.