[1]
G. Strauchold, „Prof. zw. dr hab. Stanisław Ciesielski (25 IV 1954 – 1 XII 2020). Pożegnanie nie tylko osobiste”, DN, t. 53, nr 1, s. 341–342, maj 2021.