[1]
W. Polak i W. Suleja, „Pytania, które nie zostały zadane… «Dialog należy kontynuować…» Rozmowy operacyjne Służby Bezpieczeństwa z ks. Henrykiem Gulbinowiczem z lat 1969–1985. Studium przypadku, wybór, wstęp, oprac. Rafał Łatka, Filip Musiał, Warszawa–Kraków 2020”, DN, t. 53, nr 1, s. 327–340, maj 2021.