[1]
C. Osękowski, „Lokalny i ponadlokalny charakter konfliktu w Lubogórze”, DN, t. 52, nr 4, s. 73–116, grudz. 2020.