[1]
G. Baziur, „Dębica i powiat dębicki pod władzą Armii Czerwonej w latach 1944–1945 w aspektach społeczno-politycznym i ekonomicznym”, DN, t. 51, nr 3, s. 263–287, grudz. 2019.