[1]
K. Rembacka, „„Osadnictwo literackie” Leonarda Borkowicza czy szczecińska odsłona«repolonizacji kulturalnej Ziem Odzyskanych» prowadzonej w latach czterdziestych XX w.?”, DN, t. 51, nr 1, s. 139–162, cze. 2019.