[1]
T. Wolsza, „Instrukcja wydawnicza”, DN, t. 50, nr 4, s. 320, kwi. 2019.