[1]
M. Siedziako, „Społeczna percepcja wyborów w PRL w świetle listów nadesłanych do władz podczas konsultacji projektu nowej ordynacji wyborczej do Sejmu w 1985 roku”, DN, t. 50, nr 4, s. 181–200, kwi. 2019.