[1]
J. Pietrzak, „«Wyeliminowanie z szeregów elementu uciążliwego i niebezpiecznego». Sprawa Obozu Dyscyplinarnego Armii Polskiej na Wschodzie w Latrun w Palestynie (1944–1945)”, DN, t. 47, nr 2, s. 79–91, sty. 2015.