[1]
R. Gross, „Inwigilacja i proces kierownictwa Zarządu Okręgowego Państwowych Nieruchomości Ziemskich w Olsztynie”, DN, t. 50, nr 2, s. 215–246, wrz. 2018.