[1]
J. Polit, „Japonia wobec rewolucji bolszewickiej w Rosji, 1917–1922”, DN, t. 49, nr 4, s. 51–73, sty. 2018.