[1]
P. Kołakowski, „Współpraca polskiego wywiadu wojskowego z Secret Intelligence Service w drugiej połowie lat trzydziestych XX w”., DN, t. 49, nr 2, s. 229–248, lip. 2017.