[1]
M. Kornat, „Informacje dla autorów”, DN, t. 48, nr 4, s. 203, grudz. 2016.