[1]
M. Siedziako, „Wybory do Sejmu PRL w latach 1952–1985”, DN, t. 48, nr 4, s. 163–171, grudz. 2016.