[1]
M. Majewski, „Kontrwywiad PRL wobec Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów Andrija Melnyka w latach 1944–1989”, DN, t. 48, nr 3, s. 161–168, grudz. 2016.