[1]
G. Kulka, „Sprawy honorowe gen. Włodzimierza Ostoi-Zagórskiego w latach 1923–1928”, DN, t. 48, nr 3, s. 107–127, grudz. 2016.