[1]
T. Wolsza, „Od Sillamäe do Goli Otok. Obozy pracy przymusowej i NKWD w krajach nadbałtyckich, Europie Środkowo–Wschodniej i na Bałkanach po drugiej wojnie światowej. Skala zjawiska i codzienność”, DN, t. 48, nr 2, s. 93–114, paź. 2016.