Fatalski, M. (2023) „«Utrzymać Iran po stronie Zachodu». Ewolucja polityki Stanów Zjednoczonych wobec kryzysu irańskiego (1951–1953)”, Dzieje Najnowsze, 55(1), s. 149–174. doi: 10.12775/DN.2023.1.07.