Malendowicz , P. (2023) „Lewica komunistyczna w Polsce po 1989 roku. Organizacje i ich myśl programowa. Zarys problemu”, Dzieje Najnowsze, 54(4), s. 171–186. doi: 10.12775/DN.2022.4.08.