„ Instrukcja wydawnicza” (2023) Dzieje Najnowsze, 54(3), s. 232. Dostępne na: https://apcz.umk.pl/DN/article/view/41765 (Udostępniono: 10 czerwiec 2023).