Choma-Jusińska, M. (2023) „Żołnierze i biznesmeni. Działalność Gryf Publications w latach 1946–1964 jako przyczynek do historii polskich wydawnictw emigracyjnych po wojnie w Wielkiej Brytanii”, Dzieje Najnowsze, 54(3), s. 131–150. doi: 10.12775/DN.2022.3.07.