„Instrukcja wydawnicza” (2022) Dzieje Najnowsze, 54(2), s. 267. Dostępne na: https://apcz.umk.pl/DN/article/view/39522 (Udostępniono: 4 marzec 2024).