Kamińska-Chełminiak, K. (2022) „Działalność aparatu cenzury z perspektywy lokalnej jako przyczynek do badań nad stalinizmem w Polsce”, Dzieje Najnowsze, 54(2), s. 131–151. doi: 10.12775/DN.2022.2.07.