Różański, P. (2022) „Zagłada Żydów w Polsce w dokumentach Departamentu Stanu USA w latach 1940–1943”, Dzieje Najnowsze, 54(2), s. 85–107. doi: 10.12775/DN.2022.2.05.