Kuśnierz, R. (2022) „Działalność Jana Karszo-Siedlewskiego na rzecz Kościoła katolickiego w latach 1935–1937 – na podstawie materiałów z inwigilacji jego osoby przez sowiecki kontrwywiad”, Dzieje Najnowsze, 54(2), s. 49–62. doi: 10.12775/DN.2022.2.03.