Bartoszewicz, H. (2022) „Roman Knoll i Juliusz Łukasiewicz – dwie wizje miejsca Polski w Europie w przededniu wybuchu drugiej wojny światowej”, Dzieje Najnowsze, 54(1), s. 53–83. doi: 10.12775/DN.2022.1.03.